För- och nackdelar med olika typer av hemlarm

Det finns ett stort utbud av hemlarm och larmtjänster på marknaden. För den som precis bestämt sig för att investera i ett kan valmöjligheterna kännas överväldigande. Vilken typ av hemlarm ska man satsa på? Friköpt larm eller abonnemang? Behövs hemlarm med bevakningstjänst eller räcker ett som låter högt och avskräckande? En grundregel är att man oftast får vad man betalar för. Ett påkostat hemlarm med fler funktioner och tjänster ger helt enkelt ett bättre skydd. Men det betyder inte att enklare hemlarm är verkningslösa. Studier visar att alla hemlarm har en avskräckande effekt på tjuvar och att hem som skyddas av larm mer sällan utsätts för inbrott.

Friköpt larm
En fråga som många ställer sig är om det är bäst att satsa på ett friköpt larm eller om man ska hyra av bevaknings- eller försäkringsbolag. De friköpta varianterna innebär ofta en större kostnad vid inköp, men blir inte sällan billigare på längre sikt. Dock bör du ha i åtanke att ett friköpt hemlarm inte per automatik är kopplat till larmcentralen på ett bevakningsföretag som rycker ut vid inbrottsförsök eller annat tillbud. Det går ofta att köpa till bevakningstjänst, men då kan månadsavgiften bli högre än vad den skulle bli med abonnemang på hyrt hemlarm. Om man vill ha ett komplett skydd av sitt hem, är alltså de löpande kostnaderna svåra att komma undan.

Abonnemang med bevakningstjänst
Väljer du att abonnera på ett hemlarm hos någon av de större leverantörerna går det i de flesta fall att sy ihop ett paket med bevakningstjänst och övriga funktioner du önskar. Den främsta nackdelen med den här typen av paket för hemlarm är att månadskostnaden blir högre. Dessutom blir du inte ägare till själva larmapparaturen och är i många fall skyldig att lämna tillbaka den om du flyttar eller byter leverantör/bevakningstjänst. Du får inte flytta på sensorer eller göra förändringar hur som helst utan att konsultera en auktoriserad installatör, något som kan kännas jobbigt för den som gillar att hugga i på egen hand.


Till fördelarna med ett larm-abonnemang hör att du kan sätta upp en skylt som tydligt talar om för tjuvarna att hemmet bevakas av ditt bevakningsbolag. Skylten i sig har en klart avskräckande effekt på presumtiva tjuvar, som i allmänhet helst undviker att bli haffade på bar gärning.

Slutligen kan sägas att alla hemlarm är bättre än inget skydd alls. Vilken typ som passar dig bäst beror på dina förutsättningar. Äger du dyrbara tavlor, förvarar exklusiva smycken eller liknande i hemmet, kan ett påkostat larm vara väl värt några extra kronor. Den som bor avlägset, där tjuvar inte behöver frukta att störas av grannar, gör klokt i att investera i en lite mer avancerad typ av hemlarm. Gärna en kombination med rörelsesensorer och bevakningstjänst. I ett flerfamiljshus räcker i många fall ett ljudligt larm kopplat till en ytterdörr. Om någon försöker bryta upp dörren går larmet som varnar grannar och skrämmer tjuven på flykten innan han eller hon ens tagit sig in bostaden.